Veľmi nás teší, ako sa naším referentkám envirovýchovy podarilo rozbehnúť spoluprácu so školami v kompetenčnom území Národného parku Veľká Fatra počas roku 2023. 🙏

Len za obdobie september – december odučili 55 environmentálnych výukových programov (EVP). Prírodu s nimi poznávalo doslova všetkými zmyslami 1053 žiakov od materských škôl po stredné. Žiaci vstrebávali poznatky hravou formou o našom Národnom parku Veľká Fatra v rámci programov NPVF – Lesné zvieratká pre mladších aj pri verzii pre starších žiakov NPVF + ochrana prírody. Hlbšie do problematiky spolužitia šeliem a ľudí sa ponorili v programoch Rok medveďa a Šelmy v NPVF – Medveď hnedý. 🐻
EVP prebiehali prevažne v interiéri, avšak už teraz sa tešíme na teplejšie obdobie, kedy s deťmi vyrazíme aj do prírody a preskúmame krásy a tajomstvá nášho národného parku priamo v teréne. ☀️
Chceli by sme sa týmto veľmi poďakovať za záujem pedagogických pracovníkov o naše novovzniknuté programy a tešíme sa na pokračovanie spolupráce s nimi aj v novom roku 2024. 💚
Vzhľadom na to, že od marca do júna máme ešte voľný priestor pre Vaše objednávky, radi nadviažeme spoluprácu aj s ďalšími školami. Návod ako envirovýchovu dostať aj do škôl a krátke anotácie našich programov nájdete na našich stránkach https://bitly.ws/39fAH.

 

Text: M. Kopkášová
Foto: archív Správy NPVF
Video: M. Siráňová