Program starostlivosti o Chránený areál Revúca.

  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  v zastúpení Správy Národného parku Veľká Fatra vypracovala  dokument :  Program starostlivosti o Chránený areál Revúca ( Územie európskeho významu),  ktorý bude verejne prerokovaný dňa 20.3.2018 na Mestskom úrade v Ružomberku. Celý dokument aj s mapovými podkladmi si môžte stiahnuť na tomto linku: http://uschovna.zoznam.sk/D1342688723528-caszRJXJAsYTADRlouWJ