Manažment bocianích hniezd v Turci

     V uplynulých týždňoch v oblasti Turčianskej kotliny v zmysle dohody o spolupráci medzi Štátnou ochranou prírody SR, dotknutými obcami a Stredoslovenskou distribučnou a.s. sa realizovali prekládky bocianích hniezd na samostatné stojace stĺpy s hniezdnymi podložkami z aktívneho 22 kV vedenia.  Termín plánovaných prác bol už kritický, ale kvôli ochranným opatreniam v súvislosti s COVID-19 nebolo možné práce realizovať v dohodnutých termínoch.  Nakoniec sme však boli radi, že sa stihli preložiť tri hniezda ešte v tejto sezóne.  Vyriešili sme tak samotný problém umiestenia nových ( minuloročných hniezd ) priamo na elektrickom stĺpe, ktoré boli v bezprostrednom kontakte s elektrickými drôtmi, čo by mohlo byť potencionálnou príčinou vzniku havarijnej situácie a prerušenia dodávky elektrického prúdu. Prípadne by mohlo dôjsť aj k vznieteniu hniezdneho materiálu a vyhoreniu hniezda. Na obecných pozemkoch obcí Valča, Rakovo a Dubové Stredoslovenská distribučná spoločnosť a.s. osadila samostatne stojace betónové stĺpy, na ktorých sme umiestnili špeciálne hniezdne podložky s kvalitne pripravený výpletom. Dostatočne a precízne urobený hniezdny výplet býva zárukou úspechu aj v neskorších termínoch prekládok. Bociany tak nemusia vynakladať veľa energie na stavbu nového hniezdia, prakticky vystelú len hniezdnu kotlinku a môžu začať so znáškou. Takto pripravené hniezdo vďačne a s radosťou  príjmu. V niektorých prípadoch sme v minulosti museli používať aj plastové „balabány“ ( PVC atrapy bociana), aby sa nám pár podarilo presťahovať na nové hniezdo. Častokrát, býva väzba na pôvodné hniezdo veľmi silná a vtáky opakovane nakladajú stavebný materiál na miesto odkiaľ bolo pôvodné hniezdo odstránené. V takýchto prípadoch sa používajú aj zábrany, ktoré majú zamedziť opätovnému ukladaniu hniezdneho materiálu na pôvodné hniezdo. V praxi sa nám osvedčilo novo pripravené hniezda pofŕkať bielou farbou. V bocianoch to evokuje striekance bieleho trusu a vyvoláva tak pocit dôvery a bezpečia v domnení, že nové hniezdo už bolo predtým osadené.

Poďakovanie za spoluprácu patrí: Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., obci Valča, Rakovo a Dubové.  Pevne veríme, že napriek hraničným termínom bociany našu pomoc uvítali a budú  tri nové hniezda úspešne využívať dlhé roky ,  tak ako  je tomu aj  iných prekladaných hniezdach  v Turci.

 

 

Hniezdo na aktívnom 22 kV vedení vo Valči.

Bocian kontroluje  novo osadenú hniezdnu podložku s výpletom.  ( Valča )

Prekládka hniezda vo Valči.

Prekládka hniezda v Rakove.

Prekládka hniezda na Dubovom.

Hniezdno v Krpeľanoch. Plastový “balabán” na prilákanie samca, ktorý nejavil záujem o 300  m  preložené hniezdo. Po použití “blabána” nastala okamžitá reakcia.

 

 

 

Text: Ing. Juraj Žiak

Foto: Ing. Mária Apfelová, Ing. Juraj Žiak, Peter Kraus